Azurit malakit fra Congo

Overflodssten. Fordriver indbildskhed. arrogance og forfængelighed. Giver energi uden at få angivet et bevidst formål.

Chakra: Pineal, hjerte, solar piexus.

Den fiver os en følelse af, at der er nok til alle. Hjælper os til at lukke op for dybereliggende følelser og en størrer sensualitet, og med at kunne træffe de rigtige beslutninger ud fra indre fornemmelser og inderste væsen, Den er en meget igangsættende sten.

Fysisk: Forebygger og behandler sår, astma samt stress.

Geologisk: En sten sammensat af azurit og malakit. både den blp og grønne farve skyldes kobber inhold.

Stjernetegn: Skytten, Stenbukken.