Makaba stjerne

Merkaba er et udtryk for 3 ting Mer-Ka-Ba
Mer betyder lys
Ka betyder ånd/sjæl
Ba betyder krop
Merkaba betyder, at kroppen/ånd/sjæl er omgivet af roterende lys, som en form for transportmiddel fra en dimension til en anden. Ezekiel har nævnt dette lystransportmiddel i Biblen. 
Merkaba er en hellig geometrisk form. Stjernen har 8 spidser. Stjernen er optimal til energiarbejde, til at løfte energien i et rum, og den er optimal til grids. Grids er krystaller lagt i mønstre for at skabe en bestemt energi eller sende et ønske ud. 
Merkaba er også et meget powerfuldt redskab til healing. Den fungerer også som beskyttelse for dig som healer. Den skaber balance mellem din højre og venstre hjernehalvdel. Den styrker din sensitive del af dig og din mentale del af dig. Den støtter dig under din spirituelle vækst. Den forbinder dig med dit højere selv. 
Merkaba stjernen gør det muligt for dig at føle betingelsesløs kærlighed til dig selv og til andre.

preload spinner